Kurser

fackkunnig repetition
skötsel elektriska
Kontroll före
instruerad person esa 17

FACKKUNNIG REPETITION

ONLINEUTBILDNING (1/2 dag)

1 995 SEK/ PERSON


Kursen FACKKUNNIG REPETITION vänder sig till den som redan är fackkunnig men som behöver repetera sina kunskaper, något som ska göras vart tredje år.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

ONLINEUTBILDNING (1/2 DAG)

1 995 SEK/ PERSON


Kursen SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR syftar till att skapa en grundläggande förståelse för regelverket som finns kring skötsel av elektriska anläggningar.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING

ONLINEUTBILDNING (1/2 DAG)

1 995 SEK/ PERSON


Kursen KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING syftar till att ge en god insyn i vikten av att utföra kontroller före idrifttagning på en lågspänningsanläggning. Deltagarna ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumenteras samt veta vilka inspektioner och prover som måste tas.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

INSTRUERAD PERSON

ONLINEUTBILDNING (1/2 DAG)

1 995 SEK/ PERSON


Kursen INSTRUERAD PERSON ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA vänder sig till icke fackkunnige som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara, t.ex. gräsklippning, målningsarbeten, rengöringsarbeten.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.