Kurser

fackkunnig repetition
skötsel elektriska
IDRIFTTAGNING
instruerad person esa 17
elbam

FACKKUNNIG REPETITION

ONLINEUTBILDNING (1/2 dag)

2 495 SEK/ PERSON


Kursen FACKKUNNIG REPETITION vänder sig till den som redan är fackkunnig men som behöver repetera sina kunskaper, något som ska göras vart tredje år.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

ELSÄKERHET VID ARBETE

ONLINEUTBILDNING (1/2 DAG)

2 495 SEK/ PERSON


Kursen SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR syftar till att skapa en grundläggande förståelse för regelverket som finns kring skötsel av elektriska anläggningar.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING

ONLINEUTBILDNING (1/2 DAG)

2 495 SEK/ PERSON


Kursen KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING syftar till att ge en god insyn i vikten av att utföra kontroller före idrifttagning på en lågspänningsanläggning. Deltagarna ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumenteras samt veta vilka inspektioner och prover som måste tas.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

INSTRUERAD PERSON

ONLINEUTBILDNING (1/2 DAG)

2 495 SEK/ PERSON


Kursen INSTRUERAD PERSON ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA vänder sig till icke fackkunnige som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara, t.ex. gräsklippning, målningsarbeten, rengöringsarbeten.


Utbildningen genomförs helt och hållet online och bygger på självstudier som varvas med videoklipp, arbetsuppgifter och slutprov. Kursintyg direkt efter utbildningen.

ELBAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ EL

ONLINEUTBILDNING VIA ZOOM (2 + 1 DAGAR)

8 795 SEK/ PERSON


ELBAM Online bygger på utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning men har ett fokus på elarbeten och elbranschen. ELBAM Online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

ELBAM eller likvärdig utbildning ska enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 Ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer.

ESA

ESA


Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är en samling regler, riktlinjer och föreskrifter som har utarbetats av elbranschen för att förbättra elsäkerheten i Sverige. Syftet med ESA är att minimera risken för olyckor och skador orsakade av elektrisk ström genom att fastställa krav på hur elektrisk utrustning och elektriska anläggningar ska användas, hanteras och underhållas på ett säkert sätt. ESA gäller för all elektrisk utrustning och elektriska anläggningar i Sverige, inklusive i hemmet, på arbetsplatsen och i andra offentliga lokaler.

En av de viktigaste anvisningarna i ESA handlar om installation och anslutning av elektrisk utrustning och elektriska anläggningar. Det är viktigt att se till att elektrisk utrustning och anläggningar är installerade och anslutna på ett säkert sätt, av kvalificerade elektriker som följer alla gällande föreskrifter och riktlinjer. Det är också viktigt att se till att elektrisk utrustning och anläggningar är anpassade för den elektriska spänningen och frekvensen i området där de används, och att de är skyddade mot överspänningar genom att ha överspänningsskyddsutrustning på plats.

En annan viktig aspekt av ESA handlar om hantering och underhåll av elektrisk utrustning och elektriska anläggningar. Det är viktigt att följa alla säkerhetsanvisningar och föreskrifter vid hantering av elektrisk utrustning och anläggningar och att undvika att föra dem nära vatten eller andra fuktiga miljöer. Det är också viktigt att se till att elektrisk utrustning och anläggningar inte är skadade eller har skador på kabeln, som kan orsaka elektriska stötar eller brand.

VÅRT NÄTVERK


FACKKUNNIG.SE är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi också utbildningar utanför arbetsmiljöområdet t.ex. utbildning i spendanalysavtalsuppföljning och upphandling samt ledarskapsutbildningar som Att Leda Andra Utan Att Vara Chef eller Ny Som Chef. Vill ni fördjupa era kunskaper inom entreprenadjuridik så kan vi vara behjälpliga med det eller varför inte ta ett förarbevis för vattenskoter.