FACKKUNNIG.SE


Erbjuder utbildningar för er i elbranschen och för er som arbetar där det finns el-fara.

FACKKUNNIG.SE erbjuder arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar för personer som arbetar i elbrasnchen eller i miljöer där el-fara finns.

VÅR POPULÄRASTE UTBILDNING

FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag)

ALLA UTBILDNINGAR ONLINE

LÄRARLEDDA ELLER STREAMADE

GENOM VÅRT NÄTVERK FÅR NI TILLGÅNG TILL HUNDRATALS UTBILDNINGAR

Elsäkerhet


Elsäkerhet är en viktig aspekt av att använda elektronisk utrustning och elektriska anläggningar på ett säkert sätt. Det handlar om att förebygga olyckor och skador orsakade av elektrisk ström, såsom brand, chock och skador på elektronisk utrustning. Det är viktigt att ta hänsyn till elsäkerheten i både hemmet och på arbetsplatsen för att minimera risken för olyckor och skador.

Det finns många olika sätt att förbättra elsäkerheten i hemmet och på arbetsplatsen. En av de mest grundläggande åtgärderna är att se till att elektrisk utrustning och anläggningar är i gott skick och installerade av kvalificerade elektriker. Det är också viktigt att använda säkra elkontakter och att se till att elkontakter och uttag är tillräckligt dimensionerade för den elektriska belastningen.

En annan viktig aspekt av elsäkerhet är att se till att elektrisk utrustning och anläggningar är anslutna till rätt elnät och att de är anpassade för den elektriska spänningen och frekvensen i området där de används. Det är också viktigt att se till att elektrisk utrustning och anläggningar är skyddade mot överspänningar och överspänningsskyddsutrustning ska finnas på plats för att skydda mot skador orsakade av överspänningar.

Särskild uppmärksamhet bör också ges åt säkerheten vid hantering av elektronisk utrustning och elektriska anläggningar. Det är viktigt att följa alla säkerhetsanvisningar och föreskrifter och att undvika att föra elektrisk utrustning och anläggningar nära vatten eller andra fuktiga miljöer. Det är också viktigt att se till att elektrisk utrustning och anläggningar inte är skadade eller har skador på kabeln, som kan orsaka elektriska stötar eller brand.

ÄR NI I BEHOV AV ELBAM

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ EL

KLICKA HÄR

VÅRT NÄTVERK


FACKKUNNIG.SE är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi också utbildningar utanför arbetsmiljöområdet t.ex. utbildning i spendanalysavtalsuppföljning och upphandling samt ledarskapsutbildningar som Att Leda Andra Utan Att Vara Chef eller Ny Som Chef. Vill ni fördjupa era kunskaper inom entreprenadjuridik så kan vi vara behjälpliga med det eller varför inte ta ett förarbevis för vattenskoter.